Proses Otomasyonu

Proses otomasyonu, bir otomasyon sisteminde; sistemin tek merkezden kontrolü ve takibi, verilerin kaydedilmesi ve bu verilerin işlenmesiyle sistemin kontrolünde ve üretim planlamasında yapılacak değişikliklerin sağlanmasıdır. 

UYGULAMA ALANLARI

Fabrika otomasyonu, üretimde insan iş gücünü azaltıp, dijital kontrol sistemlerine geçerek fabrikayı yüksek verim ve rekabetçi maliyetleriyle sektörde öne çıkarmayı amaçlayan otomasyon sistemidir. 

 • Üretim hızını arttırmak 
 • Hata oranını düşürerek ürün standartını sağlamak 
 • Karşılaşılan problem ve arızaları en aza indirgemek ve hızlı çözüm imkanı sunmak 
 • Personel kaza ve sakatlanma risklerini azaltmak 
 • Personel giderlerini düşürmek 
 • Detaylı sistem analizi ile genel durum kontrolü 
 • Sistemi uzaktan takip edebilmek ve anlık veri alışveriş imkanı sağlamak 

Raporlama ve Veri Analizi 

Son kullanıcının ihtiyacı olan ham bilgiye kolaylıkla erişebileceği şekilde bir yapıya sahip, endüstriyel otomasyon sistemlerinin temel alt birimleri veri toplama, veri kaydetme, veri analizi ve raporlama işlemleridir. 

Bu raporlama sisteminin  temel özellikleri ;

 • Sistemlerinizde yer alan farklı kontrolörlere ve ekipmanlara kolaylıkla bağlanabilme

 • Gerçek zamanlı veri toplama ve kaydetme,

 • Gerçek zamanlı veya arşivdeki verileri işleme, raporlama ve ulaşabilme 

 • Rapora el ile veri girme imkanı (erişim kısıtlamalı yapılabilir) 
 • Dinamik gösterge tabloları oluşturma, 

Scada sistemleri genel anlamda izleme ve kontrol etme yazılımlarından oluşan bilgisayar sistemleri olarak tanımlanabilir. 

 • Kullanıcılar tarafından sistemin daha hızlı ve kolay kullanımını sağlar. 
 • Operatör, bakımcı ya ilgili yöneticilerin, ihtiyacı olan verilere kolayca erişmesini sağlar. 
 • Verilerin işlenmesi ve anlamlı tablo ve grafiklerin, detaylı animasyonların yapılması sistem kontrolü açısından büyük avantaj sağlar. 
 • Scada yazılımımızı çeşitli haberleşme protokolleri ile, farklı cihazlar ile haberleştirebilir 
 • Sistemin geriye dönük takibinin yapılabilmesi ve anlık durum takibi yapılabilmesi için trend ekranlar ve data kayıtları yapılmaktadır.